Prevalens för hypogonadism

Prevalensen för hypogonadism hos män kan inte med säkerhet bestämmas, utan varierar stort från 2-6%1,2 till 38%6. Osäkerheten förklaras dels av olika studiepopulationer, dels av vilket testosteronvärde som definierar skillnaden mellan normal och subnormal nivå3. Ytterligare en orsak är att symtombilden för hypogonadism kan vara diffus och allmän som t ex nedstämdhet och brist på energi4 (se vår checklista). En beräkning av prevalensen på 2-6%1,2 av män över 40 år motsvarar 50 000-150 000 män i Sverige11. Socialstyrelsens statistik för läkemedel visar att endast 20 000 får behandling med testosteron5.

Riskgrupper för hypogonadism

Låga testosteronnivåer är betydligt vanligare hos vissa patientgrupper t ex överviktiga och patienter med diabetes typ 2, hypertoni och dyslipidemi. Om det är sjukdomstillståndet som orsakar testosteronbrist eller om testosteronbristen bidrar till utveckling av sekundär sjukdom är ännu inte klarlagt.

I HIM-studien6 undersöktes prevalensen av hypogonadism hos 2 162 patienter i åldern 45 år och äldre som sökte vård hos primärvårdskliniker i USA. Vanliga symtom på hypogonadism, komorbiditet, demografi och skäl för besöket registrerades. Studien visade att oddsen för hypogonadism var signifikant högre hos män med fetma, diabetes, högt blodtryck och hyperlipidemi.

Från samma primärvårdspopulation som i HIMstudien bestämdes prevalensen av subnormala testosteronnivåer hos obesa patienter och patienter med diabetes typ 27. Totalt analyserades 1 849 män. Studien visade att 40 % av obesa män och 50 % av obesa med diabetes uppvisade subnormala testosteronnivåer†.

*†I ovanstående studier definierades fetma/obes som BMI över 30 kg/m2 och ett subnormalt S-testosteron som <10,4 nmol/L

Referenser

1. Wu FC et al. N Engl J Med. Jul 8 2010;363(2):123-135.
2. Araujo AB et al. J Clin Endocrinol Metab. Dec 2004;89(12):5920-5926.
3. Arver S et al. Läkartidningen, 2009-09-22 nummer 39.
4. Testosteronbrist, vårdprogram och behandlingsrekommendationer, Svensk Andrologisk Förening 2011.
5. Socialstyrelsen, statistik för läkemedel 2018.
6. Mulligan T et al. Int J Clin Pract 2006; 60: 762–9.
7. Dhindsa S. et al. Diabetes Care. Jun 2010;33(6):1186-1192.
8. Swerdloff R S et al. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(12):4500-4510.

Testogel (testosteron), särskild receptblankett krävs, Rx, F, androgener, ATC-kod: G03BA03. Transdermal gel i dospåse 50 mg; Transdermal gel i pump 16,2 mg testosteron/g. Två pumptryck ger 40,5 mg. Indikation: Substitutionsbehandling för vuxna mot manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats av kliniska symptom och laboratorieanalyser. Varningar och försiktighet: Testogel är kontraindicerat vid känd eller misstänkt bröst- eller prostatacancer. Innan behandling med testosteron påbörjas bör alla patienter genomgå en noggrann undersökning för att utesluta en redan befintlig prostatacancer. Testogel får endast användas om hypogonadism (hyper- och hypogonadotrofisk) har konstaterats och om annan etiologi till symptomen har uteslutits innan behandlingen påbörjas. Testosteroninsufficiens ska ha påvisats genom kliniska fynd (regression av sekundära könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, asteni, nedsatt libido, erektil dysfunktion etc.) och bekräftats genom två separata blodtestosteronmätningar. Testosteronnivån ska kontrolleras vid behandlingsstart och med regelbundna intervall under behandlingen. Behandlande läkare måste noggrant informera patienten om risken för överföring av testosteron och om säkerhetsinstruktionerna.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Datum för översyn av produktresumén 03/2021 (dospåse), 06/2021 (pump).
Besins Healthcare Nordics AB, +46 40 295 200.

Beställ vårt produkt- och patientmaterial

Via beställningsformuläret nedan kan ni beställa våra hjälpmedel och även ladda hem PDF-versioner.

Beställ material »

Våra läkemedel

- Hypogonadism

Testogel® (testosteron)

Testogel ges till vuxna män som testosteronersättning för att behandla olika besvär som orsakats av testosteronbrist (manlig hypogonadism).

Pressrum

#manshälsa #sjukvården

2020-03-11

Nytt huvudkontor för Besins Healthcare Nordics med miljöfokus

Läs mer »