ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

VAD ÄR TESTOSTERON?

Testosteron är det manliga könshormonet. Det är ett viktigt hormon under hela ditt liv, från utvecklingen till pojke under fostertiden till bildandet och bibehållandet av manliga fysiska och psykiska särdrag.

Testosteron bildas i testiklarna och transporteras ut med blodet till kroppens alla vävnader. Testosteronproduktionen styrs av signaler från två områden i hjärnan som kallas hypofysen och hypothalamus.

Exempel på testosteronets effekter i kroppen

Hjärnan

 • Sexuell lust

 • Kognition (förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan)

 • Känsloläge

Skelett

 • Bentillväxt

Muskler

 • Muskelstyrka och volym

Huden

 • Hårväxt

 • Talgproduktion

Könsorgan

 • Prostatatillväxt och funktion

 

Testosteronets effekter

Testosteron har olika funktioner i olika faser i livet. När produktionen av testosteron tar fart infaller puberteten, som är ett bra exempel på de effekter testosteron har i kroppen. Du växer, musklerna blir större, behåringen tilltar och sexualiteten med könsdrift, sexuell lust och förmåga vaknar till liv. Under puberteten stiger testosteronhalten successivt och når i 20-årsåldern vuxennivåer. Som vuxen behöver du testosteron för att underhålla de funktioner som är beroende av testosteron som t.ex. muskulatur, skelett, sexuell funktion och humör.

Vad är testosteronbrist?

Testosteronbrist (hypogonadism), är ett tillstånd när din kropp inte producerar tillräckligt med testosteron och du kan då utveckla bristsymtom.

Testosteronbrist är vanligare hos män som är överviktiga, har diabetes typ 2 eller lider av hjärt-kärlsjukdom. Men också ålder kan spela in. Testosteronbrist kan utvecklas under hela vuxenlivet. Det är inget ovanligt tillstånd, man uppskattar att cirka 50 000-150 000 män i Sverige är drabbade.

 

Symtom

Låga testosteronnivåer är betydligt vanligare hos vissa patientgrupper t ex överviktiga och patienter med diabetes typ 2, hypertoni och dyslipidemi. Om det är sjukdomstillståndet som orsakar testosteronbrist eller om testosteronbristen bidrar till utveckling av sekundär sjukdom är ännu inte klarlagt.

Symtom som är kopplade till testosteronbrist

 • Minskad eller avsaknad av sexuell lust
 • Impotens
 • Minskad förekomst av spontana morgonerektioner
 • Nedsatt fertilitet
 • Minskad kroppslängd och frakturer vid mindre skador
 • Minskad kroppsbehåring och minskat behov av rakning
 • Brösttillväxt
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Svettningar och blodvallningar
 

Symtom som kan bero på testosteronbrist

 • Minskad energi, motivation och initiativförmåga
 • Nedstämdhet, depression
 • Ökad aggressivitet/irritabilitet
 • Försämrad koncentrationsförmåga och sämre minne
 • Ökat sömnbehov, sömnstörningar
 • Ökad mängd underhuds- och bukfett
 • Minskad arbetskapacitet fysiskt och psykiskt
 

Vanliga frågor

Vilka är de första symtomen på testosteronbrist?

De första tecknen på att din kropp inte producerar tillräckligt med testosteron kan vara att du känner dig trött, initiativlös, har minskad förekomst av spontana morgonerektioner och har minskad sexlust.

 

Vad kan jag förvänta mig när testosteronnivån återgår till det normala?

Beroende på vilka symtom du har kan det innebära att dina besvär som orsakats av lågt testosteron (se avsnittet om testosteronbrist) kan lindras eller förbättras.

 

Är testosteronbrist en form av manligt klimakterium?

Nej. Testosteronbrist är inte en naturlig del av åldrandet likt kvinnans klimakterium. Testosteronbrist är vanligare hos män som är överviktiga, har diabetes typ 2 eller lider av hjärt-kärlsjukdom.

 

Kan det finnas ytterligare positiva hälsoaspekter med att återställa testosteronvärdet till det normala?

Om du t.ex. är överviktig och får energin tillbaka kan du kanske orka komma igång med din träning, förbättra dina kostvanor och därmed kan börja gå ner i vikt.

 

Kan mina testosteronvärden förbättras om jag går ner i vikt?

Dina testosteronvärden kan förbättras om du går ner i vikt. Cirka 50 % av alla överviktiga män drabbas av testosteronbrist. Om du är överviktig och går ner i vikt så minskar du dessutom risken att drabbas av t.ex. höga blodfetter, högt blodtryck eller diabetes typ 2. Sjukdomar som i sin tur kan orsaka både hjärtinfarkt och stroke.