ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

Lär dig mer om kvinnors och mäns hälsa

Människor över hela världen får hormonbehandlingar varje dag.  Orsakerna varierar det kan röra sig om klimakteriebesvär som påverkar det dagliga livet negativt, om ofrivillig barnlöshet, om en ökad risk för för tidig förlossning eller om att man lider av effekterna av lågt testosteron. För att ta reda på mer om olika tillstånd som kan gynnas av hormonbehandling, läs mer i avsnitten nedan som handlar om kvinnors och mäns hälsa.