ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

Din säkerhet är vår prioritet 

Säkerheten och välmående hos våra patienter är högsta prioritet hos Besins Healthcare. Att rapportera biverkningar är ett avgörande steg för att säkerställa att våra produkter är effektiva och säkra att använda. Din rapport ger oss värdefull information vid användning av våra läkemedel, och för att vi ska kunna vidta lämpliga åtgärder. 

Vad är en biverkning?

En biverkning är en oönskad händelse i samband med användningen av en medicinsk produkt. Detta kan vara mildare bieffekter, som huvudvärk och illamående, till svårare fall som allergiska reaktioner och oväntade komplikationer.

Hur rapporterar man biverkningar

Med e-mail

Sänd detaljerad information till        
aenordics@besins-healthcare.com

Vilken information ska du ge?

Inkludera detta när du rapporterar en biverkning:

  • Dina kontaktuppgifter för eventuella följdfrågor
  • Beskrivning av biverkning
  • Namnet på läkemedlet eller produkten
  • Dos och frekvens av läkemedlet
  • Andra läkemedel eller pågående behandlingar
  • Annan information som du tror kan vara betydelsefull

Sekretess

All information som vi får ta del av behandlas under strikt sekretess och används endast för att bedöma säkerheten på våra produkter.

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver mer information, tveka inte att höra av dig till oss.