ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

För tidig förlossning, prematur födsel, inträffar när ett barn föds före den 37:e graviditetsveckan. Det finns tre typer av prematura födslar, beroende på hur många graviditetsveckor som har uppnåtts när förlossningen inträffar:

 

Måttlig prematur födsel

(32-36 veckor)

Mycket för tidig prematur födsel

(28-32 veckor)

Extremt prematur födsel

(mindre än 28 veckor)

Vilka är riskfaktorerna?

För tidig förlossning kan bero på en rad olika orsaker.

Även om orsaken inte alltid är känd, kan det ibland uppstå på grund av medicinska skäl, t.ex. infektioner eller problem med livmodern. Riskfaktorerna omfattar:

 

 • Tidigare kirurgi
 • Våld i hemmet
 • Infektioner
 • Problem med livmodern
 • Rökning
 • Moder som är under 18 år gammal 

Prata med din vårdpersonal om för tidig förlossning

Om du upplever något av följande symtom innan du nått 37:e graviditetsveckan, är det viktigt att du kontaktar mödravården så snart som möjligt eftersom de kan vara ett tecken på att du är på väg in i tidig förlossning:

 

 • Förändring av flytningar eller mer flytningar än vanligt
 • Tryck i bäckenet eller nedre delen av magen, som om barnet trycker nedåt
 • En konstant molande värk i nedre ryggen
 • Magkramper, med eller utan diarré
 • Regelbundna eller upprepade sammandragningar (smärtsamma eller inte)
 • Vattnet går