Huvudkontor i Malmö,
verksamma i hela Norden

Sverige

Besöksadress:
Hyllie Vattenparksgata 12C
215 32 Malmö,

Postadress:
Box 30070
200 61 Limhamn

040 295 200
info.nordics@besins-healthcare.com
www.besins-healthcare.se

Biverkningsrapportering

Patienternas säkerhet är av största vikt för oss på Besins Healthcare. Upplever du biverkningar av ditt, din anhöriges eller din patients läkemedel är det därför viktigt att du rapporterar in dessa till Läkemedelsverket. På så vis hjälper du oss att hålla säkerhetsinformationen för våra läkemedel uppdaterad och relevant.

Rapportera misstänkta biverkningar här