Besins tidslinje

Vår historia började för mer än 130 år sedan, i hjärtat av Paris när apotekaren Abel Besin inledde ett samarbete med en kollega för att sälja vinet Vin de Bugeaud. Denna dryck var ett så kallat toniskt vin som på den tiden ansågs ha goda effekter mot blodbrist, bleksot och magbesvär. Vinet blev en stor internationell framgång och såldes över världen de kommande 60 åren. I början av 1900-talet inleddes också era där Besins Healthcare specialiserade sig på homeopatisk behandling.

 • 1915

  Strax efter 1:a världskriget brutit ut (1915) tog nästa generation Besin över det redan då anrika företaget. Abels son Jacques Besin trädde då in. Under hans aktiva år omvandlades Besin till ett modernt läkemedelsföretag med egen utveckling och produktion. Läkemedel som Veinosine för behandling av venösa tillstånd (fluidisering av blodet) och Germose, ett slemlösande läkemedel så dagens ljus.

 • 1945

  Nästan ett halvt sekel senare (1945) var det dags för Jean Besin, tredje generationens Besin att ta över rodret. År 1961 togs ett stort och avgörande steg mot den position Besin befinner sig i dag. Läkemedelsföretaget Iscoveso köptes upp och det blev en inledning till en mycket framgångsrik satsning på hormonterapi med egen forskning och tillverkning kring transdermal gelteknologi.

 • 1972

  Resultatet lät inte vänta på sig. År 1972 blev Besins Healthcare först i världen med att utveckla en gel för hormonterapi – Progestogel, ett bioidentiskt progesteron för smärtlindring orsakad av godartad bröstsjukdom.

 • 1975

  Några år senare, 1975, lanserades nästa produkt, Estrogel, den första bioidentiska östradiolgelen för behandling av menopausala besvär. Fem år senare introducerades Utrogestan, ett bioidentiskt mikroniserat progesteron. Med dessa produkter blev Besins Healthcare världsledande inom HRT (hormon replacement therapy).

 • 1982

  Den fortsatta satsningen på transdermala hormongeler resulterade 1982 i den första dehydrotestosteron-gelen, Andractim, för behandling av hypogonadism och gynekomasti. Tio år senare kom nästa behandlingsinnovation då Besins Healthcare lanserade ett vaginalt mikroniserat progesteron som öppnade upp för en rad viktiga indikationer inom kvinnohälsa. Som till exempel behandling för att minska risken för missfall (LPS) och fertilitetsproblem (ART).

 • 2000-talet

  I början av 2000-talet lanserades Testogel/Androgel som i dag är världen's mest förskrivna testosterongel. Nu är vi framme i tiden när den fjärde generationen Besin leder företaget. Under Antoine Besin's vingar inleddes en global satsning som bland annat resulterade i ett partnership med läkemedelsföretaget Solvay i USA. En satsning som under 2000-talet har resulterat till fler samarbetspartners världen över.

 • Idag

  I dag har tiden blivit mogen att Besins Healthcare står på egna ben med egen representation i nästan alla de ca 100 länder där Besins Healthcare har produkter lanserade. Därför finns nu också Besins Healthcare i Norden.

Testogel (testosteron), särskild receptblankett krävs, Rx, F, androgener, ATC-kod: G03BA03. Transdermal gel i dospåse 50 mg; Transdermal gel i pump 16,2 mg testosteron/g. Två pumptryck ger 40,5 mg. Indikation: Substitutionsbehandling för vuxna mot manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats av kliniska symptom och laboratorieanalyser. Varningar och försiktighet: Testogel är kontraindicerat vid känd eller misstänkt bröst- eller prostatacancer. Innan behandling med testosteron påbörjas bör alla patienter genomgå en noggrann undersökning för att utesluta en redan befintlig prostatacancer. Testogel får endast användas om hypogonadism (hyper- och hypogonadotrofisk) har konstaterats och om annan etiologi till symptomen har uteslutits innan behandlingen påbörjas. Testosteroninsufficiens ska ha påvisats genom kliniska fynd (regression av sekundära könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, asteni, nedsatt libido, erektil dysfunktion etc.) och bekräftats genom två separata blodtestosteronmätningar. Testosteronnivån ska kontrolleras vid behandlingsstart och med regelbundna intervall under behandlingen. Behandlande läkare måste noggrant informera patienten om risken för överföring av testosteron och om säkerhetsinstruktionerna.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Datum för översyn av produktresumén 03/2021 (dospåse), 06/2021 (pump).
Besins Healthcare Nordics AB, +46 40 295 200.