Mäns förväntade livslängd är kortare än kvinnors. Ökad risk för sjukdom och missbruk är några orsaker, neuropsykiatrisk problematik en annan. Förutom nedsatt fertilitet, ökar en genetiskt störd testikelfunktion risken för metabola sjukdomar och därmed kardiovaskulär sjuklighet.

Hypogonadism, underfunktion i könskörtlarna, innebär hos män nedsatt produktion av spermier och testosteron. Diagnosen hypogonadism bygger på kombinationen av låga testosteronnivåer och symtom – symtom som är ospecifika och kan ha annan bakgrund. Vanliga symtom är minskad muskulatur, ökad mängd kroppsfett, erektionsproblem, minskad förekomst av nattlig- och morgonerektion, saknad av sexuell lust och fantasier. Nedstämdhet och brist på energi tillhör också bilden.

Sexualiteten är en viktig del av individens totala fysiska och psykiska välbefinnande. En vanlig orsak till sexuell dysfunktion (SD) är somatisk eller psykisk ohälsa. Såväl sjukdomar som läkemedel kan ha en negativ påverkan på sexualiteten. För att kunna hjälpa individen är det viktigt att identifiera vad problemen består i och vad som orsakar dem. Vilka är de vanligaste typerna av SD hos män och hur påverkar det mannens vardag?

Ett växande antal observationsstudier och epidemiologiska studier kopplar låga testosteronnivåer till ökad risk för metabolt syndrom, typ 2-diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar med associerade tillstånd, exempelvis erektil dysfunktion. Interventionsstudier som gjorts har dock misslyckats med att konsekvent påvisa minskad incidens av effektmått såsom allvarliga kardiovaskulära händelser. Därför är det viktigt att klargöra var gränsen för nuvarande kunskap går, mellan evidensbaserade påståenden, positiva hypoteser och rent önsketänkande!

Att ta upp och att hantera frågan om sexuell hälsa i konsultationen kan vara svårt men också mycket värdefullt. Vid det här utbildningstillfället kommer Elin Gahm att gå igenom konkret hur det kan gå till och när samt varför det är särskilt viktigt. Det blir även något om handläggning av de fynd som kan tänkas komma fram.