En balanserad man

Utbildningsserien En balanserad man vänder sig till dig som arbetar inom primärvården som är intresserad av olika aspekter kring mannens hälsa.

Målsättningen med utbildningen är att den ska bredda synen på manlig hälsa och ge dig tips och insikter som du kan ha nytta av i mötet med dina patienter.

Hur? Utbildningen består av fristående och live-streamade utbildningstillfällen med specialister.
Varje utbildningsdel är ca 30 – 40 minuter, hålls på svenska och avslutas med frågestund.

När? Nästa utbildningstillfälle är den 19 april med Stefan Arver – Docent, Överläkare.
Missa inte att anmäla dig via länken nedan!

Tidigare utbildningstillfällen

Vid tidigare utbildningstillfällen har överläkare/docent Stefan Arver föreläst på temat Introduktion till mannens hälsa och Manlig Hypogonadism, Tareq Alsaody om Mannens hälsa ur en urologisk synvinkel, och Maria Markevind Mannens sexuella och mentala hälsa. Respektive utbildning är inspelad och går att ta del av i efterhand via länk nedan.

Till anmälan

Utbildning 5: Testosteron och Endokrina/ Kardiovaskulära sjukdomar

19 april
Kl 16:30 – 17:30
Föreläsare: Stefan Arver
Överläkare, Docent Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Ett växande antal observationsstudier och epidemiologiska studier kopplar låga testosteronnivåer till ökad risk för metabolt syndrom, typ 2-diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar med associerade tillstånd, exempelvis erektil dysfunktion. Interventionsstudier som gjorts har dock misslyckats med att konsekvent påvisa minskad incidens av effektmått såsom allvarliga kardiovaskulära händelser. Därför är
det viktigt att klargöra var gränsen för nuvarande kunskap går, mellan evidensbaserade påståenden, positiva hypoteser och rent önsketänkande! Anmäl dig till föreläsningen med Maria Markevind för att höra mer om sexuell dysfunktion som både en orsak till – och en följd av – fysisk eller psykisk ohälsa.

Detta är en del av innehållet som Stefan Arver ska presentera vid det här utbildningstillfället. Se till att anmäla dig idag för att inte missa den här spännande föreläsningen. Detta blir det femte fristående föreläsningstillfället i den mycket uppskattade utbildningsserien En balanserad man på temat manlig hälsa.

OBS! Anmälan måste göras för respektive utbildningstillfälle.

Utbildning 6: Patientmötet, sexuell dysfunktion i anamnesen

11 Maj
Kl 16:30 – 17:30
Föreläsare: Elin Gahm
Specialist i allmänmedicin med inriktning sexualmedicin och andrologi

Utbildning 1: Introduktion till Mannens hälsa

Utbildning 2: Manlig Hypogonadism

Utbildning 3: Mannens hälsa ur en urologisk synvinkel

Utbildning 4: Mannens sexuella och mentala hälsa

Manshälsa mer än bara testosteron

Manshälsa handlar mycket mer än testosteron. Det är viktigt att skilja verklig hypogonadism som ger konsekvenser, från tillstånd och symtom som i och för sig kan likna testosteronbrist, men som beror på annat. Depression och nedstämdhet kan till exempel vara ett symtom vid testosteronbrist, men kan så klart också ha andra orsaker. Testosteronbrist är vanligare hos män som har diabetes, övervikt och högt blodtryck. Vad som är hönan och ägget är dock inte klart; är det hypogonadism som är en riskfaktor för att utveckla diabetes, högt blodtryck och övervikt – eller är det tvärtom?

Kurslitteratur

Parallellt med utbildningen En balanserad man arbetar svenska specialister inom urologi, endokrinologi och psykiatri fram en svensk version av boken “Men´s Health Handbook for general practice”, anpassad efter svenska riktlinjer och rekommendationer. Boken förväntas vara klar i början av 2023 och är gratis för alla deltagare. Mer information och länk till nedladdning av digital kopia kommer så snart boken är klar.

Utbildningen – En balanserad man – sker i samarbete med specialister inom området manlig hälsa och Besins Healthcare Nordics AB. Besins Healthcare arvoderar föreläsarna för nedlagd tid i samband med förberedelser och genomförande av utbildningarna. Företaget står för alla övriga kostnader i samband med produktion och genomförande av utbildningen. Besins Healthcare har inget inflytande eller påverkan på utbildningens innehåll.